SORĞU
Saytimizi Qiymetlendirin
Всего ответов: 1214
Главная » 2008 » Май » 29 » İnsan zekasını güclendirmeyin yollarını bilirsinizmi ?
İnsan zekasını güclendirmeyin yollarını bilirsinizmi ?
22:35

 
 
FİKİRLƏRİNİZİ BİLDİRİN .
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Beyinde 3 növ zəka növü təyin olunur və bunların inkişaf etdirilə bililəcəyini bilir idinizmi? Araşdırmaya görə beyni gücləndirmək mümkün.

Beyinlə əlaqədar üç növ zəka növü təyin olunur: IQ, EQ, SQ... Bu zəkalar

ın inkişaf etdirilə bilər olduğunu bilir idinizmi? Asha xəbər agenliyinin etdiyi araşdırmaya görə beynin güclənməsi mümkün. İşdə o iş:

Beynin ana qidas

ı ictimailəşmə...

Beynin güclənməsi üçün psixoloji və fiziki bəslənmə ilə birlikdə ictimai fəaliyyətlər önə ç

ıxan ən əhəmiyyətli xüsuslar olaraq ifadə edilir

Sevgi və güvən hissi beyni inki

şaf etdirən faktorlardan sayılır Beynin təməl ehtiyacı olan psixoloji bəslənmə sevgi və güvənə söykənən balanslı ailələrdə reallaşır

Beyin ilə əlaqədar IQ və EQ və SQ

şəklində üç növ zəka növü tərifi edilir. Ancaq zəkanın dərəcəsindən çox funksiyasına və problem/sualın həll etməsinə bu gün daha çox dəyər verilir

IQi ədədi funksiyalarla, EQ və SQi kitab, qəzet oxuma, kino, teatr, idman, Mindball,

şahmat kimi zehin müsabiqəsinə istiqamətli alət və ictimai fəaliyyətlərlə gümrah tutmaq zəkanı qüvvətləndirir

SQ; IQ və EQ dəyərlərinin cəmi olaraq da qiymətləndirilir Çünki ruhi tarazl

ığı təmin etmək üçün IQ və EQin nizamlı olması lazımdır. Bərabərliyin digər tərəfi SQ artdığı təqdirdə IQ və EQ səviyyəsində də artma meydana gəlir

A

ğıllı amma müvəffəqiyyətsiz insan görmək çok çətin deyil. Bunun səbəbi EQ. Çünki belə insanlar ətrafı ilə yaxşı bir ünsiyyət qura bilmədiyindən və asosyal olduğundan müvəffəqiyyətsiz qalır

IQ nə qədər yüksək olursa olsun zəka ictimailə

şməzsə heç bir işə yaramır

Beynin təməl funksiyalar

ından IQ nə qədər yüksək olursa olsun zəka ictimailəşmədiyi müddətcə heç bir işə yaramır və problem/sualın həll etmir.

AS Xəbər Agenliyinin (asha) etdiyi ara

şdırmalar nəticəsində çatdığı məlumatlara görə, insanlar tarix boyunca ağıl dərəcələrini ölçmək istədilər. Kimi ədəd, kimi şəkil, kimi şifrə, kimi də dil və danışma ilə ağıllarını sınadılar. Beyin ilə əlaqədar bu gün IQ, EQ və SQ şəklində üç növ zəka tərifi edilir. Ancaq indiki vaxtda zəkanın dərəcəsindən çox işləyişinə və problem/sualın həll etməsinə dəyər verilir.

IQ problemlərdə reaksiyas

ız qalır. EQ qəbul edir amma nə edəcəyi mövzusunda tam olaraq həll çıxara bilmir. SQ isə bu iki zəkanın anlayışı olduğundan ötəri problemi dərininə birbaşa həll edir. Beynin güclənməsi üçün psixoloji və fiziki bəslənmə ilə birlikdə məşqlərə və ictimailəşməyə ehtiyac duyulur.

"IQ necə ölçülür?"

IQ, fərdi zəka. Zehni zəka olaraq da qiymətləndirilir. IQ mövzunu anlama

ğa köməkçi olur. Doğuşdan gələn bir xüsusiyyət. Daha sonra bunu yüksəltmə və inkişaf etdirmə imkanı digər zəkalara görə daha az. IQ beynin sol lobundan qaynaqlanır. IQi yüksək olanların daha çox ədədi mövzularda müvəffəqiyyətli olduqları gözlənir.

IQ, fərdin zəka testində təmin etdiyi zəka ya

şını xronoloji yaşına bölüb, çıxanı 100 ilə çarparaq əldə edilən bir zəka gəlişim/inkişaf göstəricisi. Testin 100 ballıq bir ortalama balı və 15 ballıq bir standart sapması var. Ölçülən IQ 100 isə bunun mənas(n)ı, testə qatılan kəslərin yarısından daha yüksək bal alındığını ifadə edir. Tək bu var ki, IQi 50 olan bir fərdin təhsildə müvəffəqiyyət təmin edə bilməsi ancaq xüsusi təhsil üsulları sayəsində və daha çox zaman xərcləməsi lazım olduğu ifadə olunur.

Bəzi mə

şhurların təxmin edilən IQləri; Leonardo da Vinçi 220 və Johann Wolfgang von Goethe 210 ilə ölçülemeyen ağıllılar, Volter 190, Sir Isaac Newton 190, Galileo Galilei 185, Baruch Spinoza 175, Plato 170, Johann Sebastian Bach 165 ballarla super dahilər, Albert Einstein 160, Stephen W. Hawking 160, Bill Gates 160, Sharon Stone 154lə dahilər, Richard Nixon 143, Madonna 140 bal ver ağıllılar arasında iştirak edər.

"IQ ədədiçi və inki

şaf etdirilməsi çətin"

Ümumi qabiliyyətləri ölçən bir zəka testindəki IQ bal

ı, statistik olaraq əldə edilmiş bir ədəd. IQ balı, akademik (yəni, təhsillə əldə edilən) bacarıq və məlumatların əldə edilməsi üçün istifadə edilə bilən görəli və müqayisə etməli qabiliyyətləri ifadə edir. Digər tərəfdən IQ testi insani qabiliyyətlər -musiqi, sənət, coşkusal balanslılıq, bedensel koordinasiya, ya da ruhi (mənəvi) səviyyə - kimi xeyli çox növünü ölçə bilmir. Yüksək bir IQ balı, bir kimsənin xoşbəxt olacağının, sağlamlıqla yaşayacağının ya da mənəvi (ruhi) ucalmağa çatacağının zəmanəti deyil. Eyni şəkildə, aşağı bir IQ balı da o kimsənin pul, ruhi ya da əxlaqi bucaqlardan müvəffəqiyyətsiz olacağı mənasını vermir.

"IQin alternativi EQ

şifahiçi"

Zehini fəaliyyətlərdən digəri EQ. Emotional quotient deyilən romantik zəka, IQə alternativ 21. əsrdə ortaya at

ıldı. ASHA məlumatlarına görə, Bir çox elm insanının qəbul etdiyi kimi cəmiyyətə uyğunlaşma təmin etmiş müvəffəqiyyətli bir adam ola bilmənin şərti artıq adamın həm intellektual zəkaya (IQ) həm də romantik zəkaya (EQ) sahib olmasından keçir. "EQ nədir və niyə/səbəb əhəmiyyətlidir?" sualına "EQ; həm fərdi əlaqələrdə həm də iş əlaqələrində, adamın öz duyğularını və digər insanların hiss etdiklərini qəbul edə bilmə, təyin edə bilmə, duyğularını istifadə edərək özünü motivasiya edə bilmə və istiqamətləndirə bilmə tutumuna sahib olması şəklində təyin olunur" şəklində cavab verilir. IQ, qavramağa bağlı tutumu ölçərkən, EQ akademik zəkanın dəstəkləyicisi olan qabiliyyəti tərif edir.

"Ətraf ilə yax

şı dialoq EQin əsəri"

EQi yüksək olanlar

şifahi mövzularda daha müvəffəqiyyətli olurlar və beynin sağ lobunu istifadə edirlər. Kəslərin ətraf ilə ünsiyyətini təmin etməsi EQin ümumi xüsusiyyətlərindən biri olaraq görülür. EQi IQə görə daha çox gücləndirmə imkanı var. İnsan gün keçdikcə ətraf ilə daha yaxşı dialoqlar qurula bilirsə EQini inkişaf etdirmir olur.

SQ isə kəslərin ruhi zəkas

ı olaraq təyin olunur. Kəslər bunu öz içlərindəki ruhi tarazlıq, ruhi zəka olaraq da ifadə edir. SQ; IQ və EQ dəyərlərinin cəmi olaraq da qiymətləndirilir. Çünki ruhi tarazlığı təmin etmək üçün IQ və EQin nizamlı olması lazımdır. Yenə eyni şəkildə bərabərliyin digər tərəfi yəni SQ artdığı təqdirdə IQ və EQ səviyyəsində də artma meydana gəlir. EQə görə SQi inkişaf etdirmə imkanı daha çox. Şifahi zəka sualları həll etmə, davamlı kitab və qəzet oxuma SQi inkişaf etdirən ən əhəmiyyətli vasitələr. Söz mövzusu məşqlər təxəyyülü və ədədi zəkanı istifadə edərək əvvəl EQ, sonra SQin güclənməsini təmin edir.

"Müvəffəqiyyətin sirri SQdə"

Zəka növlərini müqayisə etmək laz

ım olsa ağıllı amma müvəffəqiyyətsiz insan görmək çok çətin deyil. Bunun səbəbi EQ. Çünki belə insanlar ətrafı ilə yaxşı bir ünsiyyət qura bilmədiyindən ötəri dərsə hazırlaşması lazım olduğu mövzularda müvəffəqiyyətsiz qalır. Ətrafda ağıllı olmayan lakin müvəffəqiyyətli kəslərin təməl qaynağı da buna söykənir. Ətraf ilə əlaqələri yaxşı olan və EQi yüksək olan kəslərin bəzən müvəffəqiyyətli ola bilmədikləri də bir nəhayət. Bunun səbəbi SQ. Yəni ruhi tarazlığını təmin edə bilmədiyindən ətraf əlaqələr məhdud qalır. Qısaca köhnələrin seçimi IQdən yenilər/yeniləyərin isə EQdən yana. Başqa bir ifadəylə ailələrin seçimi IQ, təhsil və iş dünyasının seçimi isə EQ və SQdən yana olduğu gözlənir.

"Zəka necə gücləndirilir?"

Sevgi və güvənin beyni inki

şaf etdirən ən əhəmiyyətli faktorlardan olduğu bildirilir. Beynin təməl ehtiyacı olan psixoloji bəslənmə ancaq balanslı ailələrdə reallaşır. Sevgi və güvən ən az yemə - içmə qədər əhəmiyyətli bir istək. Edilən təcrübələrdə ana balasını öpüb iylədikcə beyin mexanizmi aktivləşir, inkişaf edir. Beyin təhsili kiçik yaşdan etibarən başlamış olur. Belə insanlar böyüdüklərində lazımlı maraq/əlaqəni tapa bilməzlərsə romantik zəkalarıyla xoşbəxtliyin yolunu tapa bilirlər. Kiçikliyində sevilən uşaqlar ağıllı olur.

Beyni gücləndirən ikinci xüsus fiziki bəslənmə. Xüsusilə Türkiyə bal

ıq yağı istehlakında ölkə olaraq çox gerilərdə. Halbuki balıq yağı beynin ana qidalarından biri. Çünki beynin xüsusilə istədiyi sink və dəmir ehtiva edir.

Beyin davaml

ı aktiv olduğundan bu hərəkətliliyi məşqlərlə dəstəkləmək lazımdır. IQi ədədi funksiyalarla, EQ və SQi kitab, qəzet oxuma, kino, teatr, idman, Mindball, şahmat kimi zehin müsabiqəsinə istiqamətli alət və ictimai fəaliyyətlərlə gümrah tutmaq beyni gücləndirir. IQ nə qədər yüksək olursa olsun zəka ictimailəşməzsə heç bir işə yaramır.

Просмотров: 1254 | Добавил: huseyn | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 2
2 huseyn  
cry sad dry biggrin angry cool

1 huseyn  
cool

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вторник, 21.05.19, 20:01
Приветствую Вас QONAQ
GİRİŞ
TEQVİM
«  Май 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
MİNİ_CHAT
200
AXTAR
DOST SAYTLAR
REYTİNG

UMUMI 1
QONAQ 1
ISTIFADECI 0