SORĞU
Saytimizi Qiymetlendirin
Всего ответов: 1214
Главная » 2008 » Июнь » 23 » MUQEDDSES QURAN-DA OLAN AYET-EL KURSİ HAQQINDA BİLMEDİKLERİNİZ ...
MUQEDDSES QURAN-DA OLAN AYET-EL KURSİ HAQQINDA BİLMEDİKLERİNİZ ...
16:57

 
 
DİNİMİZ HAQDA DAHA NELER BİLİRSİNİZ?
 
 
P.S TERCUMEDE SEFLER OLA BİLER .
 
 
 
 
 
 
Gecə enmiş olan bu Ayət-i Kəriməni, Əfəndimiz (SƏV), Zeydi (RA) çağıraraq yazdırmışdır.
 
-Ayət-əl Kursu endiyində, dünyadakı bütün bütlər və krallar yerə düşmüş və başlarındakı tacları diyirlənmişdir.
-Şeytanlar bir-birləriylə vuruşaraq qaçıb, iblisin yanına toplanmışlar və ona bu qarışıqlığı xəbər vermişlər.
-Peyğəmbər Əfəndimizin(SƏV) Ayət-əl Kursuda ol/tapılan "Ya Hayyu - Ya Kayyumu", "Hayy və Sürüşüm olan ALLAHım Sənin Rəhmətinlə kömək istəyirəm" buyuraraq (hüzn və kədər anında) etdiyi duadır. Ad-i Üzvüm olduğu da rəvayət edilməklə birlikdə, Ariflərin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) "Bu adın müəyyən bir tərifi yoxdur, lakin sən ürəyini hər şeydən boşaldıb, onu ALLAHın C. C. Vahdaniyyetine təslim edərək istədiyin Adla zikr et" buyurmaqdadır.
-Ayət-əl Kursuda ol/tapılan Əsmə-i İlahiyyə heç bir Ayət-i Kərimədə yoxdur. Çünki bu Ayət-i Kərimədə, bəzisi açıq, bəzisi gizli olmaq üzrə on yeddi yerdə ALLAHU Təalanın Adı keçməkdədir
-Yatmadan oxuyana ALLAHU Təala tərəfindən bir qoruma verilər, səhərə qədər heç bir şeytan yaxınlaşa bilməz.
-Ya rəsulullah (SƏV) Quran-ı Kərimin hansı Surəsi(dərəcə baxımından) daha böyükdür? Deyə soruşan Səhabəyə(RA), "İxlas Surəsi" buyurdu. O səhabə(RA) "Quran-ı Kərimdə hansı ayət(Fəzilət baxımından) daha üstündür." deyə soruşduqda, Peyğəmbər əfəndimiz(SƏV) "Ayət-əl Kursudur" buyurdu. (Darımı)
-Ayət-əl Kursunu oxuyan kimsə yeddi qalanın içinə girmiş kimi mühafizə edilər. Ayət-əl Kursu, Quran-ı Kərimin dörddə biridir.
-əfəndimiz(SƏV) buyurdu ki; "Elm sənə olsun ey Eba Münzir, Canım Qulp-i Qüdrətində olan ALLAHa C. C. and içərəm ki, şübhəsiz Ayət-əl Kursunun bir dili və ikidə dodağı vardır ki, Ərşin direğinin yanında Məlik-i (Müteal olan ALLAHU Təala Həzrətlərini) takdis eder(Oinə Təzimdə ol/tapılar.)" (Əbu Davud, Əhməd İbni Hambel)
-əfəndimiz(SƏV) buyurdu ki; "Hər kim, hər fərz namazın arxasından Ayət-əl Kursunu oxusa, Cənnətə girməkdən onu ancaq ölüm məhrum edər. Hər kim onu yatacağı zaman oxusa, ALLAHU Təala ona öz evi, qonşusunun evi və ətrafdakı evlər haqqında zəmanət verər." (Beyhaki)
-əfəndimiz(SƏV) buyurdu ki; "Bəqərə Surəsində bir Ayət vardır ki Quran Ayətlərinin Əfəndisidir. Şeytan olan hər hansı bir evdə oxunsa (şeytan) o evdən çıxar. (O Ayət) Ayət-əl Kursudur." (Beyhaki)
-əfəndimiz(SƏV) buyurdu ki; "Hər kim fərz namazın arxasında Ayət-əl Kursunu oxusa, digər namaza qədər ALLAHın C. C. tərəfində olar." (Heysemi)
-əfəndimiz(SƏV) buyurdu ki; "Hər kim Ayət-əl Kursunu və Bəqərə Surəsinin sonunu çətinlikli(kədərli) anında oxusa ALLAH C. C. ona kömək edər" (Sunu idi, Dürrül Mensur)
-(şeytan, cinlər v. s. şərli varlıqların şərindən və ana ya da uşağına zərər vermələrindən ya da öldürmələrindən qorunmaları üçün) Doğum edəcək qadının, Ayət-əl Kursu, Ə'RAF 54. Ayəti sonuna qədər, Felak və Nas Surələrini oxuyaraq ALLAHU Təalaya sığındırılması lazımdır(Hədis-i Şəriflə bildirilmişdir).
-əfəndimiz(SƏV) buyurdu ki; "Sən Ayət-əl Kursudan haradasan? O hər hansı bir yemək və ya qatqı üzərinə oxunsa mütləq ALLAH C. C. o yemək və qatqının bərəkətini çoxaldar." (Sunu idi)
-əfəndimiz(SƏV) Surə-i Baxaranın sonunu(Amener Rəsulu) və Ayət-əl Kursunu oxuduğu zaman gülərdi və "Onlar Ərşin altındakı, Rəhmanın (Təala) xəzinəsindəndir." buyurardı. (Sunu idi)
-Seleme İbni Kays(RA) "ALLAHU Təala, nə Tövratda, nə İncildə, nədə Zəburda Ayet'el Kursudan daha böyük bir Ayət endirmədi." (Sunu idi)
-Ayət-əl Kursu, cinlərə qarşı özündən kömək alınacaq duaların ən böyüyüdür. Ayət-əl Kursunun insandan şeytanları qovmaqda çox təsirli olduğunu söyləmişlər, ayrıca qucaqlayalı adama, şeytanın özünə kömək etdiyi sahir(büyücü), kahin, falçı, nəfs və şəhvət əhli, zülm və qəzəb mütəxəssisi üzərinə sədaqətlə oxunulduğunda onların şeytanlarını təsirsiz hala gətirməkdə də böyük gücü olduğunu sınamışlar. Ancaq sədaqətlə oxunması şərti şərtmişdir.
-Hər hansı bir muradın hasil olması üçün Ayət-əl Kursu 313 dəfə oxunduğunda, dünya və Axirət haqqındakı o istək ALLAHın C. C. icazəsiylə hasil olar(nə bir əskik və nə bir çox oxunmamalıdır bu ədədlərin ədədi çox əhəmiyyətlidir).
-Cin müsəllət olan uşağa 18 dəfə Ayət-əl Kursu oxunsa BİİZNİLLAH şəfa tapar.
-Yeməyə oxunsa yemək bərəkətlənər.
-Davamlı oxunsa unutqanlığı aradan qaldırdığını Hz Əli (K. V.) buyurmuşdur.
-Evdən çıxarkən oxuyan hər işində müvəffəq olar və xeyirli işləri bacarar.
-Evinə gəlincə oxusan iki Ayət-əl Kursu arasındakı işlərin xeyirli olar və kasıblığın önlənər.
-Bir kimsə evindən çıxarkən Ayət-əl Kursunu oxusa, Haqq Təala yetmiş Mələyə əmr edər, o kimsə evinə gələnə qədər ona dua ilə istiğfar edərlər.
AYETEL KÜRSİni NƏ VAXT OXUMAQ LAZIMDIR?
Səhərlər AYET'EL KÜRSİ 'YE oxumaq :
Səhər yatağından qalxıb dəstəmaz al/götürərək 1 və ya 3 dəfə Ayetel kürsini oxuyan kimsə o gün axşama qədər şeytan və və insan şərindən əmin və məhfuz olar. Axşam namazından sonra oxuyan kimsə səhərə qədər Cənab-ı Vacibü'l -Vucud həzrətlərinin hifz-u semedanisinde ol/tapılar.
AYET'EL-KÜRSİ'Yİ cümə günü oxumanın fəziləti :
Cümə günü səhər namazından əvvəl dəstəmaz al/götürüb tənha bir yerdə qibləyə qarşı düz üzərinə oturub 313 dəfə Ayet'el- kürsini oxuduqdan sonra "Ya Rabbe'l- Aziym! bu ayət-i kərimə hörmətinə, 313 əhl-i bedir və 313 ehsab-ı Talut hörmətinə muradımı lütfkarlıq buyur" deyə dua edən kimsənin məqsəd və məramı hasil olar biiznillahi təala.
AYET'EL-KÜRSİ'Yİ gecə oxumanın fəziləti :
Ayet'el-kürsi'nin hərfləri 170dir, gecə yarısında tənha bir yerdə oturub qibləyə mütevec-cihen 170 dəfə ayet'el-kürsiyi oxuduqdan sonra Cənab-ı Allahdan hər hansı bir muradının hasil olmasını tələb və niyaz edən kimsəyə Haqq Təala və Tekaddes Həzrətləri dilədiyi, isdediği şeyi o kimsəyə lütfündən və kərəmindən lütfkarlıq buyurar.
AYET'EL-KÜRSİ'Yİ yatarkən oxumanın fəziləti :
Yuxusunda qorxunc şeylər görən kimsə, yatdığı zaman 3 dəfə (Euzü billah mineşşeytanir raciym ) deyib 3 dəfə Ayel'el-kürsi'yi oxusun və ( Və La yeudühü hıfzuhüma və hüvel aliyyül azıym ) kavl-i şərifinə gəldiyi zaman bunu 3 dəfə təkrar etsin, sonra şamın, artıq o gecə qorxunc və tacıq edici şeylər görməz, rahat və sakit/sakin olaraq yatar Biiznillahi Təala.
255. Allah... ONdan başqa İlah yoxdur. Diridir, Qaimdir. ONU mürgüləmə və yuxu tutmaz. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı ONundur. İcazəs(n)i olmadan ONun Qatında himayədə ol/tapılacaq kimdir? O, önlərindəkini və arxalarındakını bilər. (Onlar isə) Dilədiyi qədərinin xaricində, ONun elmindən heç bir şeyi qavrayıb-əhatə edə bilməzlər. ONun kürsüsü, bütün göyləri və yeri örtüb-əhatə etmişdir. Onların qorunması ONA güc gəlməz. O, çox Ucadır, çox böyükdür. (Bəqərə Surəsi 255. Ayətdir)
Просмотров: 29505 | Добавил: huseyn | Рейтинг: 4.8/6 |
Всего комментариев: 6
6 Elcin  
azerbaycanin muqeddes dili islamdir ayeti l kursunu bilmek her bir musulmanin borcudur yazdi:ELCIN BABAYEV

5 thornalik@mail.ru  
Требуется ответственный человек на вакансию аднимистратора форума с достойной оплатой труда. Возможно обучение.
Работа на дому полный рабочий день. Возможно совмещение. Контакты по http://job.workssearch.org/to/?p=990&id=233197 - ссылке

4 Ditirweclutle  
Дешево проститутки москва 500 р - Он взял один из листков, держа его кончиками пальцев так, словно тот был весьма непрочным или драгоценным.
- Раз уж мы приняли сегодня такое решение...
Ирма Эротические рассказы Суха теория - Мужчины похотливы и непостоянны, - рассуждает толстушка Валя, вытя- нувшись в шезлонге с бокалом шампанского в руке.

- Ирина Владимировна Зотова превращается в старую заслуженную учительницу, на скромную, но достойную пенсию живущую в не- большой уютной квартирке в блочном доме и здесь ее посещают бывшие вос- питанники.
От этого прикосновения меня прошиб сладостный озноб, губы в промежности стали влажными.

3 RoneeidemiA  
За долгое время удачной работы в сфере http://otopleniepodklyuch.ru/ - отопления и водоснабжения наши специалисты накопили существенный опыт, поэтому предоставляем только лучшие и современные разработки в сфере создания http://otopleniepodklyuch.ru/ - систем отопления или водоснабжения.

Наши специалисты помогут правильно выбрать схему, установить современную систему отопления и водоснабжения, начиная с расчета и проектирования, заканчивая ее монтажом с последующим обслуживанием.

2 SteepDaftot  
к, Не бойтесь, милые дамы – пятьдесят грамм коньяка и верное следование моим простым советам избавят вас от любых страхов, связанных с уменьшением объемов и массы тела(Иллюстрации: Eduard Stelmakh, shutterstock

1 pneurnebaph  
Good day!
Happy New Year!
Health, luck and love!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Вторник, 21.05.19, 20:01
Приветствую Вас QONAQ
GİRİŞ
TEQVİM
«  Июнь 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
MİNİ_CHAT
200
AXTAR
DOST SAYTLAR
REYTİNG

UMUMI 1
QONAQ 1
ISTIFADECI 0